Tuesday, February 4, 2014

MY INSPIRATION: MOVIES & SERIES

Dnešní "inspirační" post je, jak už sám název napovídá :), primárně o filmu, ale opět se mi do něj připletli také talentovaní a zajímaví lidé (o některých jsem psala již zde). Náhoda? :)

Ráda se nechávám inspirovat filmy a seriály, které se odehrávají v době, kdy ženy byly, co se outfitů, účesů a líčení týká, ženami a muži muži :) Vzhledem k tomuto přiznání Vás asi nepřekvapí, že mé nejoblíbenější "must see" filmy a seriály se odehrávají ve dvacátých až sedmdesátých letech minulého století :) A mým jednoznačným favoritem je...

A SINGLE MAN!

Georgovi (hlavní hrdina v podání Colina Firtha) brýle a večerní šaty Charley (hlavní hrdinka v podání Julianne Moore)! Slova nestačí, musíte prostě vidět :)

Tento film je režijním debutem (nejen) módního návrháře Toma Forda, čemuž rozhodně odpovídají úžasné kostýmy. Nejen ony, ale především hloubka celého příběhu stojí za tím, že ani nedokážu spočítat, kolikrát jsem tenhle film už viděla :)
 
Today's "inspiration" post is, as you probably already know from its name :), primarily about the movie. But you'll see that is also about talented and interesting people again (I already wrote about some here). Coincidence? :)

I like to be inspired by movies and series taking place at a time when women were, talking about their outfits, hairstyling and make-up, women and men were men :) Given this confession you shouldn't be surprised that my favorite "must see" movies and series are taking place between twenties and seventies of the last century :) And my unequivocal favorite is...

A SINGLE MAN!

George's (the main character performed by Colin Firth) glasses and Charley's (the main character performed by Julianne Moore) evening dresses! There is nothing to say, you just have to see it :)

This movie is the directional debut of (not only) fashion designer Tom Ford, which certainly correspond to the amazing costumes. Not only them but mainly the depth of the story is the reason why I cannot count how many times I've already seen this movie :)

No comments:

Post a Comment